Δήμος Θεσσαλονίκης: 10 Προσλήψεις για το χρηματοδοτούμενο έργο REACT

Ο δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δέκα -10- άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ με το Δήμο Θεσσαλονίκης, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. Πίνακα Β):

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 24/02/2018 μέχρι 2/03/2018

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα και δικαιολογητικά ΕΔΩ