Θεσσαλονίκη – Γενικός Γιατρός

Γενικός Γιατρός, ΑΣΕΠ: Νέοι Διορισμού Ειδικευμένου Επιστ. Προσωπικού στο ΑΣΕΠ

Ζητείται Γενικός Ιατρός για εφημερία στο κέντρο αποκατάστασης Ευεξία στο Λάκκωμα Χαλκιδικής

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@evexia.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 231 44 44 100