Υπόδειγμα Βιογραφικού CV – Μεταφράστρια

Υπόδειγμα Βιογραφικού CV – Μεταφράστρια

cv-example-2-el_gr

 

Το ανωθεν βιογραφικό μπορείτε να το βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της ευρωπαικής ένωσης

https://europass.cedefop.europa.eu/el

ή να το κατεβάσετε εδώ