ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Τελευταίες διακυρήξεις

ΑΘΗΝΑ: 132 θέσεις στο ΓΝ παίδων Αγία Σοφία

ΤO ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ανακοίνωσε  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα δύο (132) ατόμων…

ΑΣΕΠ 5Κ/2017: Έκδοση αποτελεσμάτων για 144 θέσεις ΔΕ σε φορείς του Υπουργείου Υγείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Κ/2017 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ) Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5Κ/2017 (ΦΕΚ 16/9-5-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατόν…

14Κ

ΑΣΕΠ 14Κ/2014: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 99 προσλήψεις [Θεσσαλονίκη]

Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 14Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 35/20-10-2017, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ενενήντα εννέα (99)…

ΑΣΕΠ: Νέα Προκήρυξη για 335 Θέσεις Μονίμων στον ΟΑΕΔ ΑΣΕΠ:Ανοιχτές Αιτήσεις για Διορισμούς σε Δικαστήρια ΑΣΕΠ- Προκήρυξη 9Κ/2017: 46 Νέοι Διορισμοί στο ΣΔΟΕ, ΑΣΕΠ: Νέα Προκήρυξη για 186 Διορισμούς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ΑΣΕΠ: Νέες Αιτήσεις για 203 Θέσεις Μονίμων στην Υπηρεσία Ασύλου, Έναρξη Αιτήσεων για 135 Διορισμούς στο Υπ. Δικαιοσύνης

ΑΣΕΠ 15Κ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 335 Θέσεις Μονίμων στον ΟΑΕΔ

Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε σήμερα 15/11/2017 η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 15Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 34/20-10-2017, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων…

μπλοκάκια

Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης 40.000 αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασης

Ξεκίνησε την Τετάρτη  25 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12.00 μ.μ. η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού  ενίσχυσης…

2Κ/2017

ΑΣΕΠ 2Κ/2017: Έκδοση Αποτελεσμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΕΠ 2Κ/2017 ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2017 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ) Σήμερα εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2017 (ΦΕΚ 5/13-2-2017 και ΦΕΚ 8/15-2-2017 τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά…

3Ε/2016

ΑΣΕΠ: Οριστικά Αποτελέσματα Προκήρυξης 3Ε/2016

ΑΣΕΠ: Οριστικά Αποτελέσματα Προκήρυξης 3Ε/2016 Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Ε/2016 (ΦΕΚ 11/21.11.2016, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Ανταγωνισμού με σύμβαση εργασίας…

ΑΣΕΠ-1ΕΓ/2017: Νέα Προκήρυξη για 220 Θέσεις Εφοριακών, Τελωνειακών ΑΣΕΠ-4Ε/2017: Νέα Προκήρυξη για Προσλήψεις στην Αρχή Προσφύγων ΑΣΕΠ - Προκήρυξη 6Κ/2017: Ανακοίνωση Αριθμού Αιτήσεων, ΑΣΕΠ: Αιτήσεις για 203 Διορισμούς μέχρι τις 30/06, Υπηρεσία Ασύλου, ΑΣΕΠ: Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για 203 Θέσεις Μονίμων

ΑΣΕΠ-1ΕΓ/2017: Νέα Προκήρυξη για 220 Θέσεις Εφοριακών, Τελωνειακών

ΑΣΕΠ-1ΕΓ/2017: Νέα Προκήρυξη για 220 Θέσεις Εφοριακών, Τελωνειακών Εκδόθηκε η 1ΕΓ/2017 Προκήρυξη της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 36/25-10-2017, Τεύχος ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση διακοσίων είκοσι (220) θέσεων τακτικού προσωπικού…

ΑΣΕΠ-7Κ/2016: Προσωρινά Αποτελέσματα για 494 Προσλήψεις

ΑΣΕΠ-7Κ/2016: Προσωρινά Αποτελέσματα για 494 Προσλήψεις

ΑΣΕΠ-7Κ/2016: Προσωρινά Αποτελέσματα για 494 Προσλήψεις Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2016 (ΦΕΚ 14/30-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ)που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων (494) θέσεων…

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ
μπλοκάκια

Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης 40.000 αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασης

Ξεκίνησε την Τετάρτη  25 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12.00 μ.μ. η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού  ενίσχυσης…

ΕΣΠΑ Ερευνώ–Δημιουργώ–Καινοτομώ

ΕΣΠΑ: Kατάλογος Δικαιούχων της Δράσης «Ερευνώ–Δημιουργώ–Καινοτομώ»

Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων στην Παρέμβαση Ι του Α΄ κύκλου της Δράσης «Ερευνώ–Δημιουργώ–Καινοτομώ»   Ανακοινώθηκε ο προσωρινός κατάλογος Δυνητικών…

Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων

ΕΣΠΑ: Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων – Παράταση Υποβολής Δικαιολογητικών

Παράταση Υποβολής Δικαιολογητικών στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» Ανακοινώθηκε η απόφαση παράτασης της προθεσμίας…

Συνοδευτική Επιστολή: 4 Σύντομα Δείγματα Συνοδευτικών Επιστολών

Read More

Υπόδειγμα Βιογραφικού CV – Μεταφράστρια

Read More

Υποδειγμα Βιογραφικού CV – Ηλεκτρολόγου

Read More

Δημιούργησε το CV σου online

Read More

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

μπλοκάκια

Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης 40.000 αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασης

Ξεκίνησε την Τετάρτη  25 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12.00 μ.μ. η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού  ενίσχυσης…

ΕΣΠΑ Ερευνώ–Δημιουργώ–Καινοτομώ

ΕΣΠΑ: Kατάλογος Δικαιούχων της Δράσης «Ερευνώ–Δημιουργώ–Καινοτομώ»

Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων στην Παρέμβαση Ι του Α΄ κύκλου της Δράσης «Ερευνώ–Δημιουργώ–Καινοτομώ»   Ανακοινώθηκε ο προσωρινός κατάλογος Δυνητικών…